Logopediste Timmy Hartmann

Verwijzing & Vergoeding

VERWIJZING:

Voor behandeling logopedie is een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Dit is nodig ondanks het feit dat logopedie sinds juli 2011 direct toegankelijk (DTL) is en de praktijk DTL gecertificeerd is. Helaas zitten de zorgverzekeraars nog niet op één lijn wat betreft vergoedingen voor logopedie zonder verwijzing. Het blijft daarom verreweg het handigste om een verwijzing van huisarts of specialist te vragen. Deze verwijzing dient u mee te brengen bij uw eerste afspraak als ook uw bewijs van inschrijving bij de verzekering en een legitimatiebewijs.

VERGOEDING:

Logopedie is opgenomen in de basisverzekering en wordt vergoed door uw verzekering. De overheid heeft een eigen risico in de zorg verplicht gesteld voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor 2018 is dit €385,=. Logopedie voor volwassenen valt hier onder. Voor kinderen geldt
geen
eigen risico. Afhankelijk van uw verzekering wordt m.i.v. 01-01-2018 €29,97 tot € 34,70 per behandeling vergoed.
Ik declareer de behandelingen direct bij uw verzekering. Hiervoor heb ik uw verzekeringsgegevens en BSN nummer nodig.


break

Bij verhindering dienen afspraken tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of per mail te worden afgezegd. Afspraken die op de dag zelf niet kunnen worden nagekomen dienen per
telefoon
te worden afgezegd. U kunt zo nodig het antwoordapparaat inspreken. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd kunnen bij u in rekening worden gebracht.

- EERSTE AFSPRAAK VIA... contact pagina